Woensdag 10 december 2014

De nieuwe Kolk Assen

Aanmelden

Geachte heer, mevrouw,

Laat u inspireren door aansprekende projecten. Laat u informeren over de mogelijkheden die het nieuwe grensoverschrijdende Interreg programma biedt. Ontmoet ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en kennisinstellingen die zich bezighouden met technologische innovatie.

Graag willen wij u uitnodigen voor het Smart Regions North congres dat op 10 december in theater De Nieuwe Kolk in Assen wordt gehouden. Binnen dit project werken de steden Groningen, Assen, Bremen en Oldenburg, de Regio Groningen-Assen en de Metropolregion Nordwest aan innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van mobiliteit, leefomgeving, energie en gezondheidszorg.

In het ochtendprogramma wordt u geïnspireerd door de keynotespeakers Alfred Welink, beoogd VNO/NCW Noord voorzitter en Herman Wijffels, oud voorzitter van de Sociaal Economische Raad. ’s Middags bent u welkom bij workshops die u wegwijs maken in het grensoverschrijdend zakendoen en u informeren over kansen om aan te sluiten bij het Interreg programma.

Kom 10 december naar Assen. We willen met u verbindingen maken om als overheden, MKB en kennisinstellingen aan te sluiten bij bestaande of nieuwe projecten.

Met vriendelijke groet,
Namens de organiserende partijen

Maurice Hoogeveen
wethouder gemeente Assen

Maurice-Hoogeveen

locatie
logos